en en

Pomoc Ukrajine

Všetci v Národnej banke Slovenska spoločne s celým svetom sledujeme v šoku udalosti na Ukrajine v dôsledku ruskej invázie. Miera solidarity Slovákov s tragédiou ľudí, ktorí nedobrovoľne opúšťajú svoje domovy, je ohromujúca.

Do pomoci ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine, sa aktívne zapojili aj zamestnanci Národnej banky Slovenska a samotná banka poskytne ďalšiu pomoc tak, ako najlepšie a najadresnejšie vie.

Zamestnanecká zbierka

Naši zamestnanci spoločne vyzbierali 20 115 eur pre humanitárnu organizáciu Človek v ohrození a NBS sa túto sumu rozhodla zdvojnásobiť – výsledne tak z NBS pre Človek v ohrození poputuje 40 230 eur.

Ubytovanie

NBS poskytne 24 lôžok svojho zariadenia v Kremnici. Je k dispozícii matkám s deťmi, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine na tak dlho, ako to bude potrebné.

Dobrovoľníci

Dobrovoľníci z NBS budú pomoc koordinovať s iniciatívou #KtoPomôžeUkrajine? Budú triediť materiálnu pomoc, oblečenie či prikrývky, navigovať ľudí na železničnej stanici a poskytovať im informácie. Rovnako budú pomáhať s administratívou, žiadosťami či sprevádzať na cudzineckú políciu. Budú všade tam, kde to bude potrebné, najmä v bodoch prvého kontaktu (napríklad na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave a ďalších).

Skladové kapacity

NBS ponúkla iniciatíve #KtoPomôžeUkrajine svoje skladové kapacity na uskladnenie potrebného materiálu určeného pre ľudí utekajúcimi pre vojnou.

„Pancierové autá“

Na žiadosť Národnej banky Ukrajiny poskytneme dve „pancierové“ autá (prepravné vozidlá s ochranou proti streľbe), ktoré budú použité na mimoriadnu evakuáciu ľudí z vojnových zón v humanitárnych koridoroch.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.