en en

Poskytovanie elektronického výpisu z Registra bankových úverov a záruk

Od 1. 1. 2024 je právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom sprístupnená okrem listinnej aj elektronická forma výpisu z Registra bankových úverov a záruk. Výpis je zasielaný prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a pri kompletnom vybavení žiadosti elektronicky je poskytnutá úľava z poplatku za výpis vo výške 50 %. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke výpisy klientom z RBUZ.