en en

Priebežná informácia o sťahovaní slovenských korún z obehu

Národná banka Slovenska informuje, že k 31. decembru 2008 bolo v obehu 77 mld. Sk, čo predstavovalo približne 50 % z hodnoty obehu k 31. 12. 2007 (155,15 mld. Sk).

Objem hotovosti, ktorý bol stiahnutý z obehu za prvých osem dní nového roka predstavuje približne 26 mld. Sk, t. j. viac ako 33 % z hodnoty obehu k 31. 12. 2008.

Celkový objem doteraz stiahnutej hotovosti predstavuje 67 % z hodnoty obehu k 31. 12. 2007.

Objem hotovosti v obehu začal výrazne klesať v priebehu decembra (od 1. 12. do 31. 12. 2008 bol pokles hodnoty obehu o viac ako 50 mld. Sk).

Podrobnejšie údaje o vývoji hodnoty obehu od 31. 12. 2008 do 8. 1. 2009 sú uvedené v tabuľke:

Dátum

Hodnota slovenských korún v obehu

Hotovosť stiahnutá z obehu (% z obehu k 31. 12. 2007)

31. 12. 2008

77 642 407 277 Sk

50 %

2. 1. 2009

72 452 577 284 Sk

53 %

3. 1. 2009

69 546 245 662 Sk

55 %

4. 1. 2009

66 452 416 817 Sk

57 %

5. 1. 2009

63 358 083 103 Sk

59 %

6. 1. 2009

60 238 140 921 Sk

61 %

7. 1. 2009

55 824 694 277 Sk

64 %

8. 1. 2009

51 638 755 947 Sk

67 %


V tejto súvislosti NBS upozorňuje, aby občania boli pri prijímaní a výmene peňazí obozretní a slovenské koruny za eurovú hotovosť vymieňali len v bankách. Ochranné prvky eurových bankoviek možno nájsť na internetových stránkach www.euromena.sk, www.nbs.sk, www.ecb.int .

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.