en en

prof. Ľuboš Pástor pokračuje ako člen Bankovej rady NBS

prof. Ľuboš Pástor, expert v oblasti finančnej ekonómie, ostáva aktívnou posilou expertízy Národnej banky Slovenska až do roku 2027. V piatok vláda Slovenskej republiky vymenovala profesora Pástora na druhé, po sebe idúce, 6-ročné funkčné obdobie.

„Som veľmi rád, osobne aj pracovne, že bude naša spolupráca s Ľubošom Pástorom pokračovať. Jeho názory, skúsenosti a expertíza sú veľkým prínosom tak pre zvyšovanie odbornosti Národnej banky Slovenska, ako aj pre skvalitňovanie stavu slovenskej ekonomiky a to je dôležité pre každého z nás.“ Guvernér NBS Peter Kažimír.

Banková rada NBS je najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska a v súčasnosti má päť členov, ktorými sú guvernér, jeden viceguvernér a traja ďalší členovia.

Guvernéra a viceguvernéra vymenúva prezident/prezidentka Slovenskej republiky, ostatných členov menuje vláda SR.

Ľuboš Pástor

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Dátum poslednej aktualizácie 19. júl 2021