en en

Rozhodnutie NBS o intervenčnom opatrení vo vzťahu k binárnym opciám

Národná banka Slovenska vydala Rozhodnutie NBS č. 261/2019 Z. z. o intervenčnom opatrení vo vzťahu k binárnym opciám. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. augusta 2019.

Rozhodnutie NBS zakazuje uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj binárnych opcií neprofesionálnym klientom na alebo z územia Slovenskej republiky.
Zákaz sa vzťahuje na poskytovateľov binárnych opcií, teda obchodníkov s cennými papiermi a banky.

Zákaz sa nevzťahuje na binárne opcie, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v rozhodnutí.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.