en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 12. augusta 2019 č. sp.: NBS1-000-039-042, č. z.: 100-000-178-840 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k binárnym opciám
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 20. 8. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť 20.8.2019
Doplňujúce informácie:

Toto rozhodnutie je záväzné pre všetky orgány verejnej moci a pre osoby, ktorých sa týka.