en en

Slovenské tradície, kultúru a povedomie obyvateľov ďaleko za hranicami Slovenska si pripomína zberateľská eurominca s motívom osídľovania obce Kovačica

Obec Kovačica v Srbsku – Vojvodine je už 220 rokov malým, ale významným kúskom Slovenska v zahraničí. V Národnej banke Slovenska sme vydali striebornú zberateľskú  euromincu (nominálna hodnota 10€) nielen preto, aby sme potešili numizmatikov či priateľov týchto malých umeleckých diel. Ale aj preto, aby sme aspoň trochu prispeli k tomu, aby sa o kovačických Slovákoch dozvedeli aj ľudia na Slovensku.  O ich príbehu, kultúre, ale aj o tom, čo ich trápi alebo naopak, teší.

Slovenské tradície, kultúru a povedomie obyvateľov ďaleko za hranicami Slovenska si pripomína zberateľská eurominca s motívom osídľovania obce Kovačica
Guvernér NBS Peter Kažimír odovzdáva bronzové odliatky mince Adamovi Jonášovi, predsedovi rady Miestneho spoločenstva Kovačica pri príležitosti emisie mince 220. výročia začiatku osídľovania Kovačice Slovákmi

Slováci v Kovačici, kde mimochodom spolunažíva päť etník, si do dnešných dní udržiavajú svoje nárečie a spisovný slovenský jazyk, tradície, zvyky, folklór a vieru, ale aj hrdosť na svoje korene a predkov. Pri príležitosti vydania zberateľskej euromince ich pozdravila aj guvernérka Národnej banky Srbska, Jorgovanka Tabaković.

Slovenské tradície, kultúru a povedomie obyvateľov ďaleko za hranicami Slovenska si pripomína zberateľská eurominca s motívom osídľovania obce Kovačica

Slovenské tradície, kultúru a povedomie obyvateľov ďaleko za hranicami Slovenska si pripomína zberateľská eurominca s motívom osídľovania obce Kovačica

V Kovačici vznikla aj významná škola insitného umenia. Pri úplnom vzniku kovačickej insity v polovici 20. storočia hrala rolu pracovitosť prvých maliarov, ktorí boli zvyknutí neotáľať ani v zime, ale zároveň ich odvaha prejaviť sa, ktorú dokázali aj pri podstatne ťažších situáciách. Od tých čias až doposiaľ  žilo a tvorilo v Kovačici aj susednej Padine spolu 64 insitných umelcov. Aj pre pracovitosť a vytrvalosť tunajších Slovákov sú práve Kovačičania autormi svetoznámej insity. V Srbsku sa stala identifikátorom pre slovenskú minoritu. Vo svete dokázala zaujať významné miesta a osobnosti naprieč desaťročiami – najmä cez obrazy Martina Jonáša a Zuzany Chalupovej. Aj v súčasnosti žije a tvorí v Kovačici niekoľko desiatok insitných umelcov a viaceré galérie insitného umenia. Na Slovensku je práve kovačická insita najčastejším reprezentantom Slovákov žijúcich v zahraničí. Popri emisii euromince sme sa preto zúčastnili aj na otvorení 71. salónu insitných umelcov v Galérii insitného umenia.

Slovenské tradície, kultúru a povedomie obyvateľov ďaleko za hranicami Slovenska si pripomína zberateľská eurominca s motívom osídľovania obce Kovačica
Slovenské tradície, kultúru a povedomie obyvateľov ďaleko za hranicami Slovenska si pripomína zberateľská eurominca s motívom osídľovania obce Kovačica

Slovenské tradície, kultúru a povedomie obyvateľov ďaleko za hranicami Slovenska si pripomína zberateľská eurominca s motívom osídľovania obce Kovačica
Riaditeľka Galérie insitného umenia Kovačica, Anna Žolnajová Barcová
Slovenské tradície, kultúru a povedomie obyvateľov ďaleko za hranicami Slovenska si pripomína zberateľská eurominca s motívom osídľovania obce Kovačica
Návšteva slovenského evajnelického kostola v Kovačici


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.