en en

220. výročie začiatku osídľovania Kovačice Slovákmi

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Lícna strana euromince
Rubová strana euromince

Kovačica je významným centrom slovenského života v Srbsku. Je príkladom multietnického spolunažívania piatich rôznych etník a svetoznámym centrom slovenského insitného umenia. Po tureckých vojnách osídlili v roku 1802 opustené územie Kovačice, ležiace 60 km severne od Belehradu, migrujúci Slováci. Evanjelická viera bola jedným z významných faktorov, ktorý prispel k udržaniu ich slovenského povedomia až do súčasnosti. Veža evanjelického kostola, postavená podľa plánov významného architekta Milana Harminca, je až do dnešných dní symbolom Kovačice. Bola ochrancom slovenskosti už v roku 1907. Za pôsobenia Jána Čaploviča došlo v kovačickom chráme k udalostiam obrany slovenskej reči, ktoré vyvrcholili známym Kovačickým procesom. V Kovačici sa narodili a žili viaceré významné osobnosti slovenského krajanského života. Jedným z nich bol aj Dr. Janko Bulík, zakladajúci predseda Matice slovenskej v Juhoslávii, významný predstaviteľ protifašistického odboja v období Slovenského štátu.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci zberateľskej euromince je Kovačičan oblečený v dobovom kožuchu držiaci koňa na vôdzke. Za ním sedia na voze dve ženy a kompozíciu dopĺňa vahadlová studňa. Pod studňou je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Karola Lička KL. V pravej spodnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v dvoch riadkoch nominálna hodnota 10 EURO. Názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2022 sú v opise v hornej časti mincového poľa. 

  Rubová strana:
  Na rube zberateľskej euromince je v kompozícií Kovačičanka oblečená v dobovom ľudovom odeve s výjavom mlátenia obilia a evanjelickým kostolom v Kovačici v pozadí. V pravej časti mincového poľa je v opise nápis SLOVÁCI V KOVAČICI. Letopočty 1802 a 2022 sú v dvoch riadkoch v spodnej časti mincového poľa.

 • Údaje o minci
  Autor:Karol Ličko
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:• NEMÔŽEME ZAVÁŽIŤ ČÍSELNE, ALE LEN SVOJOU DOBROU KVALITOU
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:2 700 kusov v bežnom vyhotovení
  6 750 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:20. 9. 2022