en en

Spoločné zastúpenie Slovenskej republiky a Českej republiky v Medzinárodnom menovom fonde a Svetovej banke

Slovenskú republiku (SR) a Českú republiku (ČR) bude v Medzinárodnom menovom fonde (MMF) spoločne od 1. júla 2009 po dobu nasledujúcich štyroch rokov zastupovať Marek Jakoby.

Spoločné zastúpenie Slovenskej republiky a Českej republiky v MMF a Svetovej banke (SB) je výsledkom dohody, ktorú podpísali v apríli tohto roku guvernéri centrálnych bánk a ministri financií oboch krajín a ktorú schválila vláda SR na svojom rokovaní dňa 22. apríla 2009. Spoločné zastúpenie krajín tak prispieva k znižovaniu nákladov v MMF.

Marek Jakoby pôsobí v MMF od roku 2006 ako zástupca SR a poradca Willyho Kiekensa, výkonného riaditeľa pre belgickú konštituenciu, do ktorej patrí Slovenská republika spoločne s Českou republikou.

Na obdobnú pozíciu spoločného zástupcu vo Svetovej banke nominuje podľa dohody svojho kandidáta Česká republika.

Funkčné obdobie spoločných zástupcov v MMF a SB bude štvorročné, pričom pozície v jednotlivých inštitúciách sa budú medzi oboma krajinami pravidelne striedať.

Oficiálne zastúpenie SR v Rade guvernérov MMF a v Rade guvernérov Svetovej banky sa nemení. Funkciu guvernéra v MMF vykonáva guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko, jeho alternátom je František Palko, štátny tajomník Ministerstva financií SR. Guvernérom za SR v skupine Svetovej banky je Ján Počiatek, minister financií SR. Funkciu jeho alternáta vykonáva Viliam Ostrožlík, viceguvernér NBS.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.