en en

Správa o finančnej stabilite - november 2021

Krátkodobé riziká spojené s koronakrízou postupne odznievajú

Rastú nerovnováhy na trhu bývania a jeho financovania

Podniky čelia novým ťažkostiam s dodávkami tovarov a s cenami energií

Finančný sektor krízu zatiaľ zvláda

Vo viacerých smeroch je finančný sektor dokonca silnejší. V priebehu pandémie je schopný pokračovať vo financovaní ekonomiky a finančná stabilita nebola narušená. Vďaka zodpovednosti bánk vyšiel z krízy dokonca kapitálovo posilnený.

Kríza zatiaľ nezanechala trvalejšie následky na ekonomike

Firmám poklesli tržby a až po ústupe druhej vlny pandémie zaznamenali oživenie, hoci nerovnomerné. Na prekonávaní ťažkostí zapracovali najmä samotné podniky, ktoré znížili náklady, a tým do veľkej miery kompenzovali výpadky tržieb. Pomohli im aj štátne opatrenia. Mnohé firmy síce vykázali nižší zisk ako pred krízou, ale počet tých v strate vzrástol iba mierne. Pôvodné obavy o veľké zlyhávanie úverov sa postupne zmiernili. Prevažná väčšina úverov sa po ukončení odkladu bez problémov spláca.

Tieto faktory mali priaznivý vplyv na ziskovosť

Ziskovosť bánk však naďalej zaostáva za mediánom EÚ. Pri jej obnovení bola kľúčová obozretnosť bánk, ktoré väčšinu predpokladaných strát z nesplácaných úverov zaúčtovali už v roku 2020. Dobré výsledky vykázal nielen bankový sektor, ale aj poisťovne.

Zostáva však prítomná určitá neistota týkajúca sa budúcnosti

Neistota súvisí najmä s niektorými ekonomickými odvetviami, ako sú ubytovanie či reštaurácie. Pretrvávajú aj otázky o ďalšom vývoji na trhu komerčných nehnuteľností. Ťažkosti so splácaním stále ešte môžu narásť aj pri úveroch domácnostiam, špeciálne pri spotrebnom financovaní.

S odznievaním krízy sa do popredia opäť dostávajú nerovnováhy na trhu bývania a jeho financovania

Táto oblasť bola pandémiou ovplyvnená len okrajovo a od jari 2021 navyše nabrala na dynamike. Dopyt po nehnuteľnostiach je silný aj vďaka nízkym úrokovým sadzbám a úsporám, ktoré domácnosti vytvorili počas lockdownov.

S rastom cien nehnuteľností sa zvyšuje riziko, že nedokáže včas pribrzdiť

Tempo rastu je jedným z najrýchlejších v EÚ. Môže tak hroziť nadhodnotenie cien a ich následná korekcia. Potrebné je diskutovať aj o štrukturálnych faktoroch, ktoré k vývoju prispievajú, ako je rozvoj trhu nájomného bývania či otázka nízkeho zdanenia nehnuteľností.

Silný rast úverov vedie k zrýchleniu rastu zadlženosti domácností

Slovensko sa v raste úverov opäť dostalo na čelo krajín EÚ. Tento vývoj čiastočne súvisí s rastom príjmov. Avšak objavujú sa aj ďalšie, rizikové faktory – mnohé domácnosti svoje dlhy po čase nadmerne navyšujú a predlžujú si dobu splácania. Každá druhá poskytnutá hypotéka sa bude splácať ešte aj na dôchodku, niektoré až po 70-tke.

Proti týmto rizikám pôsobia limity na úverové štandardy, ktoré NBS zaviedla v ostatných rokoch

Koronakríza potvrdila, že limity sú zatiaľ vhodne nastavené a pomáhajú chrániť domácnosti pred zlyhaním. NBS však ďalej monitoruje aktuálne riziká, najmä predlžovanie splatností do dôchodkového veku. V prípade potreby zváži úpravu limitov.

Nové riziká môže priniesť aj aktuálny vývoj v podnikovom sektore

S odznievaním koronakrízy sú podniky vystavené novým ťažkostiam v podobe výpadkov dodávok a prudkého rastu cien energií. Schopnosť zvládnuť tieto výzvy bude závisieť najmä od toho, ako dlho a v akej intenzite budú prítomné. V neposlednom rade podniky stoja aj pred výzvou na zelenšie podnikanie.