en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v prvom polroku 2015

Bankovky

V prvom polroku 2015 bolo na Slovensku zadržaných 1 878 kusov falzifikátov eurových bankoviek. Najväčší podiel tvorili falzifikáty 50 EUR (74,9 %), a  20 EUR (13,8 %) bankoviek a kvalita vyhotovených falzifikátov zadržaných v peňažnom obehu je prevažne dobrá. V  porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je počet zadržaných falzifikátov stabilný.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období


Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

kusy

1 163

938

664

789

720

5 540

790

654

979

1 736

1 910

1 556

1878

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

kusy

13

34

259

1 407

116

34

15

1 878

%

0,7

1,8

13,8

74,9

6,2

1,8

0,8

100,0

Mince

V prvom polroku 2015 bolo na Slovensku zadržaných 971 kusov falzifikátov eurových mincí, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 36 %. Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli 2 –eurové mince (67,4 %). Prevažná časť falzifikátov euromincí mala dobrú a veľmi dobrú technickú úroveň vyhotovenia.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí


Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

kusy

193

617

642

767

786

842

896

2 111

3 216

29 271

1 511

1 213

971

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 €

1 €

2 €

Spolu

kusy

222

95

654

971

%

22,9

9,7

67,4

100,0

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.