en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v prvom polroku 2016

Bankovky

V prvom polroku 2016 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 852 kusov falzifikátov eurových bankoviek. Z celkového množstva bola skoro polovica falzifikátov odhalená pred ich uvedením do obehu, a preto neohrozili hotovostný peňažný obeh.

Vývoj zadržaných falzifikátov eurových bankoviek podľa polročných období

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Obdobie

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

kusy

1 163

938

664

789

720

5 540

790

654

979

1 736

1 910

1 556

1 878

1 046

1 852

V hodnotenom období tvorili najväčší podiel falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR (60,2%), 100 EUR (14,6%) a 20 EUR (13,2%).

Prehľad zadržaných falzifikátov bankoviek podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

kusy

11

30

244

1 115

270

45

137

1 852

%

0,6

1,6

13,2

60,2

14,6

2,4

7,4

100,0

Napriek tomu, že kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu bankoviek venuje dostatočná pozornosť. Pravé bankovky sú ľahko rozpoznateľné použitím jednoduchej skúšky hmatom – pohľadom – naklonením.

Mince

V prvom polroku 2016 bolo na území Slovenska zadržaných 9 622 kusov falzifikátov eurových mincí. Z celkového množstva bolo v hotovostnom peňažnom obehu zadržaných len 658 kusov. Mimoriadny bol prípad, kedy orgány činné v trestnom konaní zadržali pred uvedením do peňažného obehu 8 964 kusov falzifikátov mincí nominálnej hodnoty 2 EUR. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí nominálnej hodnoty 2 EUR (97,7 %). Napriek nárastu falzifikátov je však možné konštatovať, že ich podiel v porovnaní s celkovým počtom eurových mincí v obehu je veľmi nízky.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Obdobie

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

kusy

193

617

642

767

786

842

896

2 111

3 216

29 271

1 511

1 213

971

854

9 622

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 €

1 €

2 €

Spolu

kusy

163

60

9 399

9 622

%

1,7

0,6

97,7

100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Jednoduchý spôsob overovania pravosti eurových mincí

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS


Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.