en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v prvom polroku 2018

Bankovky

V prvom polroku 2018 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 774 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s druhým polrokom 2017 je počet zadržaných falzifikátov približne o polovicu nižší (53 %). Viac ako 90 % falzifikátov bolo zadržaných v obehu.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Obdobie

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

kusy

790

654

979

1 736

1 910

1 556

1 878

1 046

1 852

1 346

1 507

1 457

774

V prvom polroku 2018 tvorili najväčší podiel falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR (48,4 %) a 100 EUR (24,7 %).

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt


5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

kusy

23

41

70

375

191

23

51

774

%

3,0

5,3

9,0

48,4

24,7

3,0

6,6

100,0

Napriek tomu, že kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá, je ich možné odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom – pohľadom – naklonením. Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku.

Mince

V prvom polroku 2018 bolo na území Slovenska zadržaných 570 kusov falzifikátov eurových mincí. Počet zadržaných falzifikátov euromincí sa dlhodobo znižuje. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá (75,6 %). Všetky falzifikáty mincí boli zadržané v obehu.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Obdobie

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

kusy

896

2 111

3 216

29 271

1 511

1 213

971

854

9 622

638

574

507

570

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt


50 centov

1 €

2 €

Spolu

kusy

88

51

431

570

%

15,4

9,0

75,6

100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Jednoduchý spôsob overovania pravosti eurových mincí.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.