en en

Štatistické údaje za eurozónu

Národná banka Slovenska dnes po prvýkrát zverejnila vybrané typy štatistických údajov
za jednotlivé krajiny eurozóny
, ako aj agregované údaje za eurozónu ako celok.

Údaje za vybrané štatistiky možno sledovať podľa jednotlivých krajín, položiek a z časového hľadiska. Používateľom definované informácie sa dajú následne exportovať do formátu CSV, XML a PDF. Údaje za jednotlivé krajiny šíri centrálne Európska centrálna banka v rámci Európskeho systému centrálnych bánk a sú navzájom porovnateľné. Cieľom publikovania štruktúrovaných štatistických údajov je poskytnúť používateľom ucelenejší pohľad na existujúce údaje z oblasti štatistiky v celej eurozóne. Údaje na internetovej stránke sú aktualizované denne.

tlačové a edičné oddelenie

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.