en en

Štatistika za eurozónu

Na tejto stránke Národná banka Slovenska zverejňuje vybrané typy štatistických údajov za jednotlivé krajiny eurozóny ako aj agregované údaje za eurozónu ako celok.

Údaje za vybrané štatistiky je možné sledovať podľa krajiny, položky a z časového hľadiska. Užívateľom definované informácie je možné následne exportovať do formátu CSV, XML a PDF.  

Údaje za jednotlivé krajiny sú konzistentné, navzájom porovnateľné a šírené centrálne Európskou centrálnou bankou v rámci ESCB. Údaje sú k dispozícii aj prostredníctvom databázy ECB (Statistical Data Warehouse – SDW).