en en

Štatistika za správu cenných papierov

Národná banka Slovenska začína zverejňovať údaje za správu cenných papierov na základe požiadavky Slovenskej bankovej asociácie a vybraných bánk.

Cieľom tejto štatistiky je zachytiť všetky cenné papiere, ktoré sú v správe bankového subjektu sídliaceho na území Slovenskej republiky.

Na základe súhlasu niektorých z nich je možné publikovať aj agregované údaje za príslušné individuálne banky.

https://nbs.sk/statisticke-udaje/menova-a-bankova-statistika/statistika-za-spravu-cennych-papierov

Odbor štatistiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.