en en

Strieborná zberateľská eurominca v nom. hodnote 20 eur  „Chránená krajinná oblasť KYSUCE“ - začiatok predaja

22. júna 2022 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 20 eur „Chránená krajinná oblasť KYSUCE“. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný výlučne prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska:

Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur
„Chránená krajinná oblasť KYSUCE“ je Karol Ličko. Zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Strieborná zberateľská eurominca v nom. hodnote 20 eur  „Chránená krajinná oblasť KYSUCE“ - začiatok predaja
Strieborná zberateľská eurominca v nom. hodnote 20 eur  „Chránená krajinná oblasť KYSUCE“ - začiatok predaja

Chránená krajinná oblasť Kysuce

6.2 MB

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.