en en

Upozornenie na činnosť spoločnosti International Markets Live, Inc

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity spoločnosti International Markets Live, Inc, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York, NY 10111, United States. Na jej činnosť upozorňujú aj viaceré zahraničné orgány dohľadu. Spoločnosť oslovuje prostredníctvom stránky www.imarketslive.com spotrebiteľov aj na Slovensku a ponúka nástroje a školenia, ktorých obsahom je obchodovanie najmä na devízových trhoch.

NBS upozorňuje, že tejto spoločnosti nebolo udelené povolenie, ktoré by ju oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti Národnej banky Slovenska.

Upozornenia doteraz vydali francúzsky, španielsky, belgický, britský a český orgán dohľadu:

NBS tiež odporúča oboznámiť sa aj s upozornením ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) pre investorov na https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/upozornenia-a-oznamenia/upozornenia-na-nepovolenu-cinnost-subjektov/upozornenia-europskych-organov-dohladu/upozornenia-esma.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu vstúpiť do zmluvného vzťahu s finančnou inštitúciou dôkladne zvážili, s ktorým subjektom do zmluvného vzťahu vstúpia a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke NBS.

oddelenie komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.