en en

Upozornenie na platformu ponúkajúcu peer-to-peer úvery v bitcoinoch

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť platformy, ktorá ponúka peer to peer služby vo virtuálnej mene bitcoin na webovom sídle https://www.mmckey.com/ a vyzýva spotrebiteľov k zvýšenej obozretnosti pri rozhodovaní požiadať o úver týmto spôsobom. Platforma vykonáva činnosť na vyhľadanie dlžníkov a investorov (peer-to-peer alebo „ľudia ľuďom“), ktorí uzavrú zmluvu o úvere poskytnutú a splácanú vo virtuálnej mene bitcoin. Všetky sumy, ktoré sú na webovom sídle platformy uvádzané v eurách, sú len ilustratívne. Národná banka Slovenska nevylučuje, že uvádzaním cien v eurách môže ísť v danom prípade aj o klamlivú reklamu.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu vstúpiť do zmluvného vzťahu dôkladne zvážili, s ktorým subjektom do zmluvného vzťahu vstúpia a preverovali si oprávnenie jednotlivých subjektov poskytovať finančné služby na webovej stránke:

Národná banka Slovenska tiež odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s investovaním, vrátane investovania do kryptoaktív.

Národná banka Slovenska už v minulosti vydala upozornenia, ktoré sa týkajú peer-to-peer pôžičiek aj kryptoaktív, kde uviedla, že účasť v takýchto schémach je na vlastné riziko a takto požičané a investované peniaze nie sú ničím chránené. Upozornenia je možné nájsť napr. TUTU.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.