en en

Víkend v znamení prechodu na novú generáciu celoeurópskeho platobného systému medzi bankami

Eurosystém finalizuje spustenie modernizovanej chrbtovej kosti fungovania finančných trhov v Európe s cieľom zvýšiť efektívnosť ich fungovania, lepšej prepojenosti a harmonizácie pravidiel.

Spustenie tejto systémovej „aktualizácie“ do prevádzky je naplánované na pondelok 20. marca 2023.

Cieľom projektu je odpovedať na požiadavky trhu a ponúknuť vylepšené, modernizované služby. Počas obdobia projektu prebiehalo dlhodobé a intenzívne testovanie NBS ako aj testovanie všetkých jeho účastníkov a pravidelné monitorovanie toho, ako sú účastníci na prechod na novú platformu pripravení.  Viac informácií o projekte:


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.