en en

Vizualizácia údajov o cenách nehnuteľností na bývanie

Národná banka Slovenska prichádza s rozšírením periodického štvrťročného zverejňovania údajov o cenách nehnuteľností na bývanie o vizualizáciu zverejňovaných údajov v grafickej forme.

Po otvorení odkazu Vývoj cien nehnuteľností na bývanie v SR sa objavia údaje tak v tabuľkovej forme, ako aj v grafickej podobe s možnosťou odčítania štvrťročných, resp. ročných hodnôt:

  • Priemernej ceny v €/m2,
  • Bázického indexu (rok 2002=100),
  • Medziročnej zmeny v %.

V prípade ďalších dvoch odkazov (Ceny nehnuteľností na bývanie podľa typu bytu) sú k dispozícii možnosti voľby grafického zobrazenia vývoja priemerných cien nehnuteľností za štvrťroky a roky tak podľa typov domov a bytov, ako aj v regionálnom členení.

Všetky tri zverejňované tabuľky sú pripravené aj na stiahnutie v csv formáte.

Vizualizácia údajov o cenách nehnuteľností na bývanie je snahou o zvýšenie komfortu pre návštevníkov webovej stránky NBS.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.