en en

Výmena mincí v NBS - upozornenie

Národná banka Slovenska (NBS) informuje, že v záujme plynulejšej výmeny hotovosti pre občanov, je pri výmene v NBS* potrebné:

  • roztriediť bankovky a mince podľa nominálnych hodnôt
  • písomne oznámiť výmenu slovenských korún v súhrnnej hodnote presahujúcej 15 000 EUR minimálne jeden pracovný deň vopred

Národná banka Slovenska súčasne upozorňuje, že na počkanie vymení mince (slovenské alebo euromince), ak je na výmenu predložených maximálne 1000 kusov mincí.

V prípade predloženia väčšieho počtu mincí na výmenu ich Národná banka Slovenska prevezme a ich protihodnotu vyplatí občanovi po komisionálnom prepočítaní najneskôr do 30 kalendárnych dní od ich predloženia. V tomto prípade Národná banka Slovenska prevezme mince spolu s vyhlásením podpísaným občanom. Občan tým uzná správnosť sumy zistenej pri spracovaní mincí bez jeho prítomnosti.

* V súlade s § 3 ods. 7 zákona č. 659/2007 Z. z. a § 17a ods. 1 zákona NR SR č. 566/1992 Zb. v platnom znení.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.