en en

Výmena slovenských mincí v Národnej banke Slovenska

Slovenské mince za eurá vymieňa od 1. júla 2009 už len Národná banka Slovenska. Výmenu slovenských mincí za eurá ukončili obchodné banky v SR 30. júna 2009. Slovenské bankovky budú banky vymieňať do konca roka 2009, NBS bez časového obmedzenia.

NBS bude slovenské mince vymieňať do konca roka 2013 na týchto pracoviskách:
budova ústredia NBS Imricha Karvaša 1, Bratislava

Expozitúry:
Bratislava, Tomášiková ul. 28a,
Nové Zámky, T. G. Masaryka 3,
Trenčín, Soblahovská 6688,
Banská Bystrica, Národná 10,
Žilina, Antona Bernoláka 74,
Košice, Slovenskej jednoty 14,
Poprad, Dostojevského 4444/26,

Informácie o pokladničných hodinách na jednotlivých pracoviskách:

https://nbs.sk/o-narodnej-banke/zakladne-informacie/expozitury-nbs

  • Výmena mincí v Národnej banke Slovenska je bezplatná.
  • NBS požaduje aby bankovky a mince boli roztriedené podľa jednotlivých nominálnych hodnôt.
  • Pri výmene mincí je treba predložiť preukaz totožnosti.

NBS pripomína, že pri výmene slovenských bankoviek a mincí, ktorých súhrnná hodnota presahuje 15 000 EUR, majú banky a NBS právo požadovať, aby bola výmena vopred písomne oznámená najmenej jeden pracovný deň vopred.

Podrobnejšie informácie o výmene slovenských bankoviek a mincí sú uvedené na linke:
https://nbs.sk/bankovky-a-mince/vymena-slovenskych-bankoviek-a-slovenskych-minci

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.