en en

Výskumná štúdia: Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu a očakávania zadlžených domácností

Možnosť odkladu splátok je jedným z kľúčových opatrení na ochranu domácností pred bezprostrednými dopadmi koronakrízy. K júlu 2020 požiadalo o odklad splátok niečo cez 5 % zadlžených domácností. Zároveň však odklady robia NBS aj banky „slepými“ k výhľadu a zmenám finančnej situácie domácností. Preto NBS rozhodla v máji 2020 uskutočniť prieskum zadlžených domácností na Slovensku ohľadom ich schopnosti splácať svoje úvery. V prieskume vykonanom v júli vidíme, že odklad si brali najmä dlžníci s vyššími splátkami a rizikovejším zdrojom príjmov. Kríza silnejšie postihuje práve dlžníkov s odkladom, a to stratou zamestnania či podnikania, alebo znížením príjmov. Skoro 9 % dlžníkov s odkladom neočakávalo, že by po skončení krízy mohli začať splácať všetky svoje úvery.

Ďaľšie výskumné štúdie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.