en en

Začiatok predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „100. Výročie začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu”

17. mája 2023 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „100. Výročie začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu”. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný výlučne prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska:

Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur je MgA. Miroslav Schovanec, DiS.. Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.