en en

100. výročie začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Lícna strana striebornej zberateľskej euromince
Rubová strana striebornej zberateľskej euromince

Dňa 18. mája 1923 začala s pravidelným vysielaním súkromná československá spoločnosť Radiojournal, s.r.o. Zlom v dejinách rozhlasu na Slovensku nastal 3. augusta 1926, keď Radiojournal spustil pravidelné vysielanie v Bratislave. Už v nasledujúcom roku založil Radiojournal pobočku v Košiciach a v roku 1936 v Banskej Bystrici. Vznik Slovenského štátu v marci 1939 znamenal aj vznik samostatnej štátom kontrolovanej spoločnosti Slovenský rozhlas, s.r.o. Počas SNP v auguste až októbri 1944 pôsobil v Banskej Bystrici Slobodný slovenský vysielač. Po nastolení komunistického režimu v roku 1948 bola zákonom z 28. apríla 1948 zriadená jednotná štátna organizácia Československý rozhlas. Nastala centralizácia a cenzúra. Zásadné politické zmeny po roku 1989 boli v rozhlase spojené s obnovením slobody slova. Vznikla verejnoprávna inštitúcia Slovenský rozhlas. K 1. januáru 2011 vytvoril Slovenský rozhlas so Slovenskou televíziou inštitúciu Rozhlas a televízia Slovenska.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci zberateľskej euromince je v kompozícii trojica ampliónov, dobový mikrofón a schéma znázorňujúca frekvenciu zvukového signálu v pozadí doplnené náznakom šírenia rozhlasových vĺn. Napravo od kompozície je štátny znak Slovenskej republiky a naľavo je v dvoch riadkoch nominálna hodnota zberateľskej euromince 10 EURO. Názov štátu SLOVENSKO je v opise v spodnej časti mincového poľa a nad ním je letopočet 2023.

  Rubová strana:
  Na rube zberateľskej euromince je budova Slovenského rozhlasu. Spoza nej vystupuje vysielač s rozhlasovými vlnami, ktoré symbolicky pokrývajú Československú republiku zobrazenú na pozadí. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami, je naľavo od budovy Slovenského rozhlasu a napravo od nej je značka autora zberateľskej euromince MgA. Miroslava Schovanca, DiS. Nápis ČESKOSLOVENSKÝ ROZHLAS je v opise v spodnej časti mincového poľa a nad ním je letopočet 1923.

 • Údaje o minci
  Autor:MgA. Miroslav Schovanec, DiS.
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:• 100 ROKOV ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:3 100 kusov v bežnom vyhotovení
  7 200 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:17. 05. 2023