en en

Začiatok predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „Viktor Kubal – 100. výročie narodenia"

20. marca 2023 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Viktor Kubal – 100. výročie narodenia“. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný výlučne prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska:

Začiatok predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „Viktor Kubal – 100. výročie narodenia

Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur
vydávanej k 100. výročiu narodenia Viktora Kubala je Karol Ličko. Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Začiatok predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „Viktor Kubal – 100. výročie narodenia

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.