en en

Začiatok predaja striebornej zberateľskej mince a emisia pamätnej dvojeurovej mince (Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia)

Národná banka Slovenska (NBS) oznamuje, že dňa 23. októbra 2015 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur a začne vymieňať pamätnú dvojeurovú mincu s tematikou Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia.

Autorom návrhu striebornej zberateľskej mince je Štefan Novotný. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof. Predajná cena mince v bežnom vyhotovení je 18,30 € a vo vyhotovení proof 23,00 €. Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Autorom návrhu pamätnej dvojeurovej mince je akademický sochár Ivan Řehák. Mince sú vyrobené len v bežnom vyhotovení v celkovom množstve 1 mil. kusov. NBS bude vymieňať platné eurové bankovky a mince za pamätné dvojeurové mince v limitovanom množstve 50 kusov na jedného záujemcu. NBS bude mince vymieňať v pokladniciach ústredia v Bratislave a v expozitúrach v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach v čase ich pokladničných hodín.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.