en en

Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia
Bankovky a mince, Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia

Ľudovít Štúr (28. 10. 1815 – 12. 1. 1856) – jazykovedec, novinár, básnik, literárny kritik, historik, pedagóg a politik – bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života, kultúry a politiky v 19. storočí. Svojím dielom a pôsobením patrí medzi významné stredoeurópske osobnosti a reformátorov v moderných dejinách. Bol hlavným kodifikátorom slovenského spisovného jazyka. Vydal dve základné jazykovedné práce – Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a Nauka reči slovenskej. Vytvoril koncepciu svojbytného slovenského národa a stal sa vedúcou osobnosťou formovania slovenskej národnej politiky. V revolučných rokoch 1848 – 1849 spolu s Jozefom Miloslavom Hurbanom stál na čele politického a vojenského zápasu za uznanie práv Slovákov a za autonómne postavenie Slovenska v Uhorsku. Usiloval sa o prispôsobenie západoeurópskych konceptov spoločnosti slovenským pomerom a podmienkam.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazený vrch Kriváň, v ktorého spodnej časti je citát Ľudovíta Štúra charakterizujúci jeho osobnosť KTO ŽIJE DUCHOM, V TOM ŽIJE CELÝ SVET A ON V CELOM SVETE. Štátny znak Slovenskej republiky je v hornej časti mincového poľa. Názov štátu SLOVENSKO je v opise pri hornom okraji mince. V spodnej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty 10 EURO. Pod ním je letopočet 2015. Značka Mincovne Kremnica je pod citátom v pravej časti mince.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazený portrét Ľudovíta Štúra kompozične doplnený trikolórou, v ktorej je uvedená časť názvu jeho diela POTREBA PÍSANIA V TOMTO NÁREČÍ. Trikolóra je ukončená lipovými kvetmi s listom. Pri okraji mince je v opise nápis s menom, priezviskom a letopočtami narodenia a úmrtia Ľudovíta Štúra: 1815 – ĽUDOVÍT ŠTÚR – 1856. Iniciálka priezviska autora výtvarného návrhu mince Štefana Novotného N je umiestnená medzi trikolórou pri ľavom okraji mince.

 • Údaje o minci
  Autor:Štefan Novotný
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO NÁRODA
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:3 100 kusov v bežnom vyhotovení
  6 100 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:23. 10. 2015