en en

Začína sa predaj striebornej zberateľskej euromince „Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto – 650. výročie“

8. augusta 2022 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto – 650. výročie“. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný výlučne prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska:

Začína sa predaj striebornej zberateľskej euromince „Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto – 650. výročie“

Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur vydávanej k 650. výročiu povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto je Mgr. art. Peter Valach. Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Začína sa predaj striebornej zberateľskej euromince „Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto – 650. výročie“

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.