en en

Séria Európa - 10 €

nová bankovka 10€ - predná strana
nová bankovka 10€- zadná strana

Séria Európa – 10 €
Rozmery:
127 x 67 mm
Farba: červená
Architektonický sloh: románsky sloh
Dátum vydania: 23. september 2014

Ďalšie materiály 

Zoznámte sa s novou bankovkou 10 €

Zoznámte sa s novou bankovkou 10 €

Nová bankovka 10 € bola uvedená do obehu v celej eurozóne dňa 23. septembra 2014. Ide o v poradí druhú bankovku série Európa a podobne ako bankovka 5 € tejto série bude obsahovať niekoľko nových ochranných prvkov, ktorých účelom je zachovať dôveru 334 miliónov ľudí v eurozóne v  eurové bankovky.

Nová tvár eura v skratke

Nová tvár eura v skratke

Bankovky série Európa budú uvedené do obehu postupne v priebehu niekoľkých rokov. Bankovky prvej série budú v obehu súčasne s bankovkami novej série až do odvolania. Aj potom, ako prestanú byť zákonným platidlom, sa budú dať vymeniť vo všetkých národných centrálnych bankách Eurosystému bez časového obmedzenia.

Tri kroky na overenie pravosti bankovky

Tri kroky na overenie pravosti bankovky

Kontrola hmatom – Na ľavom a pravom okraji bankovky nahmatáte vystupujúcu tlač.
Kontrola pohľadom – Keď sa na bankovku pozriete proti svetlu, vo vodoznaku uvidíte portrét Európy, hodnotu bankovky a okno.
Kontrola naklonením – Hologram zobrazuje portrét Európy, hodnotu bankovky a okno. Smaragdové číslo vytvára svetelný efekt, ktorý sa pohybuje nahor a nadol.

Plagát - kontrola pravosti bankoviek

Plagát – kontrola pravosti bankoviek

Plagát obsahujúci porovnanie ochranných prvkov prvej a druhej série bankoviek.