en en

Rozhodnutie o výsledkoch verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968.

Guvernér NBS Jozef Makúch dňa 5. októbra 2017 podpísal rozhodnutie o výsledkoch verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968.
Výsledky súťaže boli opätovne prerokované na zasadnutí Bankovej rady NBS dňa 2. októbra 2017 a bol schválený výtvarný návrh na realizáciu mince.