en en

Výsledky súťaží

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu narodenia Jána Chryzostoma Korca

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur k 1400. výročiu vzniku Samovej ríše

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh národnej strany pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá k 200. výročiu začiatku pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – bocian čierny

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Vihorlat

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – medveď hnedý

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu spustenia parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava