en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Aurela Stodolu

I. cena a realizácia
Miroslav Ronai

A. Stodola - averz A. Stodola - reverz

II. cena
Ing. Milan Virčík

A. Stodola - averz A. Stodola - reverz

III. cena
Mária Poldaufová

A. Stodola - averz A. Stodola - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2008 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia fyzika, matematika, univerzitného profesora, konštruktéra a vynálezcu Aurela Stodolu. Do súťaže predložilo štrnásť autorov celkom šestnásť výtvarných diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila v septembri 2008.

Na realizáciu bol schválený návrh Miroslava Ronaia, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Komisia ocenila dobré vystihnutie zadanej témy, zobrazenie dobového turbogenerátora na averze a najmä sochársku kvalitu výborne zvládnutého portrétneho zobrazenia Aurela Stodolu. Pozitívne tiež hodnotila striedme použitie doplňujúceho atribútu, dobového odpichovadla, ktoré konštruktéri používali pri rysovaní technických výkresov.

Druhá cena bola udelená Ing. Milanovi Virčíkovi. Autor komisiu oslovil najmä kvalitným zobrazením technických aparatúr na averze i reverze, ktoré vyjadrujú Stodolove aktivity ako konštruktéra a vynálezcu a na reverze vhodne dopĺňajú kvalitne stvárnený portrét.

Tretia cena bola udelená Márii Poldaufovej. Na jej návrhu komisia vyzdvihla výber vhodných atribútov – dobového turbogenerátora na averze a tzv. Mollierovho entropického diagramu, ktorý dotvára portrét na reverze. Pozitívne tiež hodnotila kompozičný súlad averzu a reverzu.