en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Boženy Slančíkovej Timravy

znížená I. cena a realizácia
Asamat Baltaev, DiS.

znížená I. cena a realizácia znížená I. cena a realizácia

III. cena
Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD.

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v apríli 2016 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy, významnej predstaviteľky slovenského neskorého realizmu. Do súťaže bolo predložených deväť výtvarných prác od deviatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v júni 2016. Jej odbornou poradkyňou bola PhDr. Marcela Mikulová, CSc. z Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh výtvarníka Asamata Baltaeva, DiS., ktorému bola udelená znížená prvá cena. Pre komisiu bola pri vyhodnocovaní súťaže rozhodujúca výtvarná kvalita portrétu spisovateľky. Portrét na reverze tohto návrhu hodnotila ako najvýstižnejší. Ocenila aj vyváženosť oboch strán, ktoré zjednocuje otvorená kniha. Averzu dominuje diagonálne umiestnené pisárske brko. Za ním je kniha s postavou dedinčana a vidieckou scenériou, ktoré sú odkazom na spisovateľkino dielo.

Druhá cena nebola v súťaží udelená.

Tretiu cenu získal Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD. Jeho výtvarné riešenie averzu rozdeľuje mincové pole na tri horizontálne segmenty. V hornom je žánrový figurálny výjav zo života dedinčanov. V strednom a spodnom, ktoré oddeľuje písacie pero, sú v riadkoch názvy autorkiných próz. Reverzu dominuje portrét s názvami ďalších Timraviných diel na pozadí mincového poľa. Autor na averze i reverze využil kontrast písaného písma a verzálok, čo vytvára vizuálnu jednotu oboch strán návrhu.

Ďalšie ceny za vysokú kvalitu predložených návrhov získali autori Mária Poldaufová, Miroslav Rónai a akad. soch. Michal Gavula.