en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 250. výročiu narodenia Chatama Sofera

I. cena a realizácia
Pavel Károly

Chatam Sofer - averz Chatam Sofer - reverz

II. cena
Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD

Chatam Sofer - averz Chatam Sofer - reverz

III. cena
Karol Ličko

Chatam Sofer - averz Chatam Sofer - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v apríli 2011 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 250. výročiu narodenia Chatama Sofera, významného ortodoxného rabína a učenca uznávaného v celom židovskom svete. Do súťaže predložilo osemnásť autorov dvadsaťštyri výtvarných prác. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí ich hodnotila v júni 2011. Odbornými poradcami komisie pri výbere výtvarného návrhu mince boli PhDr. Martin Korčok, PhD, zástupca riaditeľa SNM – Múzea židovskej kultúry a PhDr. Peter Salner, predseda Židovskej náboženskej obce v Bratislave.

Na realizáciu mince bol schválený výtvarný návrh Pavla Károlyho, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Komisia ocenila, že jeho návrh spĺňa všetky požadované kritériá z obsahovej i výtvarnej stránky. Averz a reverz sú komponované v dvoch protiľahlých trojuholníkových plochách, ktoré svojím prekrytím vytvárajú symboliku Dávidovej hviezdy. Na averznej strane je dobová veduta Bratislavy s dominantným Bratislavským hradom v detailnom reliéfnom spracovaní. Reverzná strana trojuholníkovej plochy obsahuje portrét Chatama Sofera v spojení s tórou, základným židovským zákonom, a menorou, tradičným sedemramenným svietnikom. Kladom návrhu je kompozičné riešenie reliéfnych trojuholníkových plôch v kontraste s čistou plochou mincového poľa so zakomponovanými textami a štátnym znakom, ktoré vytvárajú harmonický celok.

Druhá cena bola udelená Mgr. art. Miroslavovi Hricovi, ArtD. za vyvážený návrh dobre vystihujúci zadanú tému. Mincové pole averzu je vyplnené reliéfom zobrazujúcim dobovú vedutu Bratislavy, ktorá je doplnená rozvinutou tórou a vhodne zakomponovaným názvom krajiny a štátnym znakom. Reverznej strane dominuje portrét Chatama Sofera vkomponovaný do reliéfnej podoby knihy, symbolu jeho učenosti, filozofie a osobnosti.

Tretiu cenu získal Karol Ličko. Jeho návrh komisiu zaujal najmä portrétom zaujímavo zasadeným do Dávidovej hviezdy, ktorá určuje celkovú kompozíciu reverzu. Organickou súčasťou kompozície oboch strán návrhu je umiestnenie nápisov.