en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy

znížená I. cena a realizácia
Karol Ličko

znížená I. cena a realizácia znížená I. cena a realizácia

III. cena
PhDr. Kliment Mitura

III. cena III. cena

Znížená III. cena
Mária Poldaufová

Znížená III. cena Znížená III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2013 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy. Táto jedinečná slovensko-ukrajinská lokalita je spolu so starými bukovými lesmi Nemecka zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Do súťaže bolo predložených desať výtvarných prác od deviatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila vo februári 2014. Jej odbornými poradcami boli RNDr. Jana Durkošová, zástupkyňa Ministerstva životného prostredia SR a Ing. Marián Gič, zástupca Správy Národného parku Poloniny.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh autora Karola Lička, ktorý získal zníženú prvú cenu. Komisia ocenila konzistenciu prístupu k averzu i reverzu a súlad ich kompozície. Návrh podľa jej názoru, ktorý sa stotožnil s názorom odborných poradcov, najlepšie na oboch stranách vystihuje tému po obsahovej i výtvarnej stránke. Na averznej strane autor zobrazil charakteristické kmene bukov a ich koreňový systém s jedným z typických predstaviteľov fauny – rysom ostrovidom. Na reverz si vybral motív rozpadávajúcich sa kmeňov buka a jedle, ktoré sú symbolom kolobehu života v ekosystéme pralesa.

Druhá cena nebola v súťaži udelená, pretože ďalšie návrhy komisiu oslovili predovšetkým jednou stranou. Tretiu cenu získal PhDr. Kliment Mitura. Jeho návrh zaujal kvalitne spracovaným averzom, ktorý má veľmi dobrú úroveň z obsahového i sochárskeho hľadiska. Autor na ňom zobrazil kmeň buka spolu s rodiacim sa novým lesom. Kompozíciu doplnil typickým predstaviteľom fauny – tesárom čiernym. Reverzná strana so zobrazením vlka s mláďaťom však podľa hodnotenia komisie nedosiahla obsahovú a výtvarnú úroveň averzu.

Zníženú tretiu cenu získala medailérka Mária Poldaufová. Aj jej návrh zaujal jednou stranou, v tomto prípade reverznou, ktorá bola hodnotená ako najlepšie vystihujúca zadanú tému. Autorka na nej stvárnila kolobeh života v pralese, ktorý symbolizujú mladé kmene buka, plody buka – bukvice a rozpadávajúce sa práchnivejúce drevo, pri ktorom je zobrazený typický predstaviteľ flóry bukového pralesa – kvet zubačky žliazkovitej. Averznú stanu komisia hodnotila ako menej vydarenú a vyslovila pripomienky k zobrazeniu fauny aj ku kompozícii.