en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie

I. cena a realizácia
akad. mal. Vladimír Pavlica

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

Znížená III. cena
akad. soch. Michal Gavula

Znížená III. cena Znížená III. cena

Znížená III. cena
akad. soch. Ivan Řehák

Znížená III. cena Znížená III. cena

Znížená III. cena
Karol Ličko

Znížená III. cena Znížená III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2015 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie. Do súťaže bolo predložených devätnásť výtvarných prác od šestnástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v októbri 2015. Jej odbornými poradcami boli PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., zástupkyňa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a historik PhDr. Štefan Holčík, CSc.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh akad. mal. Vladimíra Pavlicu, ktorému bola udelená prvá cena. Komisia ocenila veľmi dobré vystihnutie zadanej témy, kvalitné výtvarné spracovanie návrhu a vyzdvihla neobvyklé vloženie medailónu v tvare oválu do kruhového mincového poľa na oboch stranách. Pozitívne hodnotila aj historickým reáliám zodpovedajúce stvárnenie veduty Bratislavy a motívov z korunovačného sprievodu na averze a portrét mladej kráľovnej na reverze.

Druhá cena nebola v súťaži udelená. Zníženú tretiu cenu získali tri návrhy.

Návrh akad. soch. Michala Gavulu zaujal vystihnutím témy a spracovaním scény z korunovácie na averze a portrétu kráľovnej na reverze, ktorý je vhodne doplnený fragmentom architektúry z korunovačného Dómu sv. Martina. Ako problematické sa však javilo množstvo zobrazených detailov, najmä s ohľadom na menšiu plochu zlatej mince.

Na návrhu akad. soch. Ivana Řeháka komisia vyzdvihla najmä stvárnenie averzu, ktorému dominuje zobrazenie anjela z výzdoby korunovačného Dómu sv. Martina od významného barokového sochára Georga Rafaela Donnera. Zobrazenie je pri spodnom okraji mince zaujímavo doplnené siluetou postáv hlavných aktérov korunovácie – kráľovnej, biskupa a palatína. Autor pri tvorbe zohľadnil proof vyhotovenie mince, na ktorom by preleštené postavy vystupovali z okolitého matného reliéfu. Portrét panovníčky na reverznej strane však nedosahuje podľa hodnotenia komisie výtvarnú kvalitu averzu.

Pozitívom návrhu autora Karola Lička sú podľa komisie dobre stvárnené historické prvky charakterizujúce dobu. Na averze je to dobová podoba hradu, podhradia a korunovačného sprievodu, ktoré vhodne dopĺňa zobrazenie oboch strán korunovačného žetónu Márie Terézie. Na reverze je portrét panovníčky s korunou nesenou anjelmi, s vedutou mesta a korunovačným zhromaždením v pozadí. Hodnotu návrhu znásobuje súlad averzu a reverzu a použitý kruhopis, ktorý ohraničuje ozdobný prvok – perlovec.

Plánovaný termín emisie zlatej zberateľskej mince je v máji 2016.