en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského panovníka Rastislava

I. cena a realizácia
Mgr. art. Roman Lugár

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Branislav Ronai

II. cena II. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2013 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur, ktorá je venovaná významnému veľkomoravskému panovníkovi Rastislavovi. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí súťaž vyhodnotila v októbri 2013. Dospela k názoru, že žiadny z jedenástich predložených návrhov nie je vhodný na realizáciu mince. Na jej výtvarný návrh odporučila vypísať užšiu súťaž a na účasť v nej vyzvať autorov troch najlepšie hodnotených návrhov s konkrétnymi požiadavkami na úpravy ich návrhov z výtvarného i obsahového hľadiska. Pripomienky k obsahovej stráne formuloval odborný poradca komisie historik Ján Steinhübel, CSc. Banková rada NBS sa stotožnila s návrhom komisie a rozhodla o vypísaní užšej súťaže, na účasť v ktorej boli vyzvaní autori Mgr. art. Roman Lugár, Miroslav Rónai a Branislav Ronai.

Všetci traja vyzvaní autori sa zúčastnili užšej súťaže a ich návrhy hodnotila komisia koncom novembra 2013. V zmysle jej odporučenia schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh Mgr. art. Romana Lugára, ktorý získal prvú cenu. Jeho návrh komisiu najviac zaujal po stránke výtvarnej i obsahovej. Autor veľmi dobre a v plnej miere zapracoval do upraveného návrhu všetky pripomienky, čo sa prejavilo výrazným kvalitatívnym posunom najmä v modelácii fiktívneho portrétu Rastislava aj vo vhodnej dobovej podobe jeho prilby. Portrét panovníka je doplnený krížom z obdobia Veľkej Moravy z archeologického náleziska v Mikulčiciach. Averzu návrhu dominuje pôdorys devínskeho kostola, vhodne doplnený slovanským písmom – hlaholikou. Prínosom autora sú vhodne použité historické prvky charakterizujúce dobu, ktoré sú podané súčasným sochárskym jazykom. Hodnotu návrhu znásobuje súlad averzu a reverzu a použitý kruhopis s historizujúcim písmom, ktorý ohraničuje ozdobný prvok – perlovec.

Druhá cena bola udelená Branislavovi Ronaiovi. Návrh v prepracovanej podobe tiež zaznamenal výrazné skvalitnenie, hlavne v portréte Rastislava. Čistá kompozícia reverzu s výborným portrétom je dotvorená vhodne zvoleným a umiestneným písmom. Na averze autor stvárnil solúnskych bratov Konštantína a Metoda, ktorí s Rastislavovou podporou rozvinuli na Veľkej Morave mnohostrannú vieroučnú, organizačnú a kultúrnu činnosť. Ich príchod bol počiatkom realizácie Rastislavovho plánu na vytvorenie samostatnej slovanskej cirkevnej provincie a zabezpečenie legitimity a suverenity Veľkej Moravy – najstaršieho slovanského štátu v strednej Európe.

Tretia cena nebola v súťaži udelená.