en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy

I. cena a realizácia
Mária Poldaufová

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD.

II. cena II. cena

III. cena
Mgr. art. Peter Valach

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v septembri 2014 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy. Táto jedinečná slovensko-ukrajinská lokalita je spolu so starými bukovými lesmi Nemecka zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Do súťaže bolo predložených dvanásť výtvarných prác od dvanástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v novembri 2014. Jej odborným poradcom bol Ing. Marián Gič, zástupca Správy Národného parku Poloniny.

Na realizáciu schválila Banková rada NBS, v súlade s odporučením odbornej komisie, výtvarný návrh autorky Márie Poldaufovej, ktorý získal prvú cenu. Komisia ocenila výtvarné spracovanie návrhu a vystihnutie témy. Dominantu riešenia averzu tvorí centrálne umiestnený predstaviteľ saprofágnych organizmov – fuzáč alpský, typický predstaviteľ fauny bukových pralesov. Pri hornom okraji mincového poľa je v polkruhovej kompozícii zobrazený typický predstaviteľ flóry – zubačka žliazkatá. Na reverznej strane autorka zobrazila rôzne prírodné prvky, ktoré spolu reprezentujú štruktúru a kolobeh života v ekosystéme bukového pralesa, pričom autorskou ideou je vystihnúť charakter pralesa a jeho časové premeny (rozpadávajúce sa kmene, tok vody, bukový porast, plod buka).

Druhú cenu získal Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD. Návrh komisiu zaujal kvalitným sochárskym spracovaním a vystihnutím témy. Pri stvárnení averzu sa autor opieral o typických reprezentantov fauny a flóry bukového pralesa – tesár čierny, fuzáč alpský, zubačka žliazkatá. Na reverze zobrazil rôzne rastové štádia bukového pralesa, ktorý tu zaznamenáva nerušený cyklus od zrodu až po rozpad.

Tretia cena bola udelená Mgr. art. Petrovi Valachovi. Návrh sa vyznačuje zaujímavou kompozíciou, ktorú autor rozvrhol do štyroch nepravidelných kruhových výsekov mincového poľa. Na dynamizácii kompozície averzu i reverzu sa výrazne podieľa aj rozmiestnenie písma. Najväčšia plocha mincového poľa je riešená typickým predstaviteľom fauny – orol krikľavý na averze a sova dlhochvostá s mláďaťom na reverze. Autor tiež vhodne zachytil vývojové štádiá pralesa – bukový les, spráchnivené kmene a plody buka.

Ďalšie ceny za vysokú kvalitu predložených návrhov získali autori Karol Ličko a PhDr. Kliment Mitura.