en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 10. výročiu zavedenia eura v Slovenskej republike

I. cena a realizácia
akad. soch. Zbyněk Fojtů

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Branislav Ronai

II. cena II. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v novembri 2017 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 10. výročiu zavedenia eura v Slovenskej republike. Do súťaže bolo predložených desať výtvarných prác od deviatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v januári 2018. Vzhľadom na zadanú tematiku nebol na hodnotenie súťaže prizvaný žiadny externý odborný poradca.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh akad. soch. Zbyňka Fojtů, ktorému bola udelená prvá cena. Jeho návrh komisiu oslovil výtvarnou i obsahovou úrovňou a jednoznačným vyjadrením tematického zadania – jubilea zavedenia eura v Slovenskej republike. Na averze dominuje citácia slovenských obehových eurových mincí, ktoré sú zobrazené so všetkými tromi motívmi – dvojkrížom, Bratislavským hradom a vrchom Kriváň. Kompozíciu reverzu rámuje kruhopis textu. Na mincovom poli je centrálne umiestnená značka eura so siluetou mapy Slovenskej republiky.

Druhú cenu získal návrh autora Branislava Ronaia. Averzu jeho návrhu dominuje pohľad na sídlo NBS v Bratislave s fragmentom vrchu Kriváň, ktorý je symbolom Slovenska a je aj motívom obehových eurových mincí. Na reverze autor v hornej časti zobrazil slovenské obehové mince so siluetou mapy Európy v pozadí a v dolnej časti centrálne umiestnil znak eura, ktorý je po oboch stranách lemovaný vlajkami štátov Európskej únie.

Tretia cena nebola v súťaži udelená.