en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur vydávanej pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla

I. cena a realizácia
Mgr. art. Peter Valach

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

Národná banka Slovenska vyhlásila v novembri 2018 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla.

Do súťaže bolo predložených desať výtvarných prác od desiatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila vo februári 2019. Jej odbornými poradkyňami v procese hodnotenia boli zástupkyňa Historického ústavu SAV – Mgr. Jana Laslavíková, PhD. a zástupkyňa Slovenského národného divadla, pani Izabela Pažítková.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Mgr. art. Petra Valacha.

Komisia na ňom ohodnotila jednoznačné obsahové vystihnutie zadanej témy. Výtvarné vyznenie averzu sa zakladá na frontálnom zobrazení architektúry historickej budovy Slovenského národného divadla. Centrálny kompozičný motív reverzu tvorí autentické logo Slovenského národného divadla, ktoré je od ostatnej plochy mincového poľa oddelené rámovaním, pričom logo je dnes všeobecne akceptovaný a uznávaný symbol Slovenského národného divadla. Autor preferoval celkovo pokojný kompozičný rytmus averzu i reverzu, takže celok vyznieva racionálne a všeobecne vyrovnane.

Druhú ani tretiu cenu komisia neudelila.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali akad. soch. Ivan Řehák, Barbora Houfová a Radek Houf (za spoločný návrh), Miroslav Rónai, PhDr. Kliment Mitura a akad. soch. Michal Gavula.