en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Ľudmily Podjavorinskej

I. cena a realizácia
Asamat Baltaev, DiS.

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Štefan Novotný

II. cena II. cena

III. cena
ak. soch. Zbyněk Fojtů

III. cena III. cena

III. cena
Karol Ličko

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2020 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Ľudmily Podjavorinskej.

Do súťaže bolo predložených deväť výtvarných návrhov od deviatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v apríli 2021. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bola PhDr. Daniela Kodajová, PhD. z  Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu Asamata Bataeva, DiS. Na averze využil autor vizuálnu podobu zvieracích hrdinov Podjavorinskej kníh. Zvieratká dôverne známe zo spisovateľkinej tvorby (párik zajačikov a vrabcov spolu so žabiatkom) „vyskakujú“ z listov otvorenej knihy. Rozprávkovú atmosféru averzu dotvára girlanda kvetov, ktorá tvorí rámcujúci oblúk hornej polovice výtvarného návrhu. Portrétna hlava spisovateľky na reverze podáva obraz zrelej osobnosti s vyžarovaním duchovnej energie. Jej básnický svet dopĺňa autor girlandou kvetov, ktoré ospievala inšpirovaná rodným krajom. „Sprísnený výzor“ dodáva spisovateľke dobový dizajn návrhu okuliarov, ktorý autor odvážne zjemňuje drobnými kvietkami roztrúsenými vo vlasoch spisovateľky.

Druhú cenu udelila komisia pánovi Štefanovi Novotnému. Na averze návrhu dominuje rozviaty vejár listov knihy, do ktorých vkladá postavičky aktérov zvieracieho sveta stvoreného spisovateľkou na radosť deťom. Na reverze znázorňuje autorku v staršom veku, s modernejším rámom okuliarov a perlovým náhrdelníkom (podľa oficiálnej fotografie). Atmosféru reverzu dotvára autor príjemným náznakom fragmentu listov knihy s rozkvitnutými hlávkami kvetov čakanky, ktorá dala názov jednej z jej básnických zbierok.

Tretiu cenu získal ak. soch. Zbyněk Fojtů. Autor zvolil ťažiskovo pre návrh averzu mince textové riešenie, keď použil fragment textu básničky „ČIMČARA“ v rukopisnej transkripcii. Text je vkomponovaný do plochy ako výraz zo stránky knihy. Z ľavej strany mu „asistuje“ operenec – hrdina textu, sediaci na rozkvitnutej halúzke. Predlohou pre portrét spisovateľky na reverze bola zrejme fotografia z mladších rokov jej života. Hladká modelácia s vylúčením vrások na tvári akcentuje vnútorné sústredenie a cieľavedomosť literárnej osobnosti.

Ďalšiu tretiu cenu udelila komisia Karolovi Ličkovi. Kompozícii averzu dominuje párik vtáčích hrdinov – vrabčiakov. Zvyšok voľného priestoru zapĺňajú lúčne kvety a byliny podjavorinského kraja rozvírené všetkými smermi. Fauna a flóra boli základnými inšpiráciami spisovateľkinej tvorby pre deti výraznej aj pestrým rýmom a zvukomalebnosťou jazyka. Portrétne zobrazenie spisovateľky v zrelom veku na reverze sa opiera o dobovú fotografiu. Umelkyňa má okuliare bez bočníc a dvojradový náhrdelník.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali Miroslav Ronai a Mária Poldaufová.