en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Štefana Baniča

I. cena a realizácia
Mgr. art. Peter Valach

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Branislav Ronai

II. cena II. cena

III. cena
Asamat Baltaev, DiS.

III. cena II. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2019 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Štefana Baniča.

Do súťaže bolo predložených osem výtvarných prác od ôsmich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v októbri 2019. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. z Historického ústavu SAV.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Mgr. art. Petra Valacha. Na averze je zobrazená figúra z patentovej listiny padáka excentricky posunutá doprava, čím autor vhodne uvoľnil priestor pre zobrazenie štátneho znaku. V dolnej časti mince je v opise názov štátu Slovensko. Averz pôsobí veľmi harmonicky a vyvážene. Komisia ocenila najmä plastický prepis detailov z historickej patentovej listiny. Reverzu výrazne dominuje portrét Štefana Baniča, ktorý vhodne zvolenou kompozíciou tváre vyvažuje detailnejší averz. V súlade s averzom použil autor v opise dátum narodenia a meno vynálezcu. Nominál umiestnil symetricky voči štátnemu znaku na averze. Celkovo bol návrh vyhodnotený ako najlepšie technicky, výtvarne a kompozične stvárnený celok.

Druhú cenu udelila komisia Branislavovi Ronaiovi. Na jeho návrhu pozitívne hodnotila technickú stránku realizácie a modeláciu detailu. Niektoré motívy na averze si však navzájom konkurujú a zbytočne sa opakujú, čo spôsobuje dojem neusporiadanosti. V schéme reverzu opakuje autor niektoré prvky z averzu. V  pravej časti mincového poľa dominuje portrét vynálezcu a pod ním detailné riešenie budovy patentového úradu.

Tretiu cenu získal Asamat Baltaev, DiS. Matný povrch základného poľa averzu vyzdvihnutý nad mincové pole zvýrazňuje historickú kresbu parašutistu z patentovej listiny v grafickej podobe. Riešenie reverzu pôsobí oproti averzu úplne rozdielnym dojmom. Použité nápisy na averze aj reverze nevykazujú jednotu. Leštená plocha padáka harmonicky vyvažuje excentricky vľavo umiestnený portrét vynálezcu. Portrét komisia zhodnotila po sochárskej stránke ako najlepší.

Plánovaný termín emisie striebornej zberateľskej euromince je v októbri 2020.