en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur vydávanej pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča

II. cena
Karol Ličko

II. cena II. cena

III. cena
Mária Poldaufová

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v novembri 2018 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 200. výročiu narodenia Andreja Sládkoviča.

Do súťaže bolo predložených pätnásť výtvarných prác od pätnástich autorov, pričom dva z návrhov boli vytvorené v spoluautorstve. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v marci 2019. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol zástupca Ústavu slovenskej literatúry SAV – Mgr. Martin Braxatoris, PhD.

Odborná komisia odporučila na realizáciu výtvarný návrh pána Karola Lička. Averzu dominuje centrálna kompozícia so siluetou Maríny v negatíve, ktorú dopĺňa názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočet „2020″ v spodnej časti mincového poľa a označenie nominálnej hodnoty „10 EURO“ v pravej hornej časti. Zobrazený motív kvetov, ktorý lemuje celú siluetu navodzuje poetickú atmosféru Sládkovičových veršov. Reverz je dominantne vyplnený portrétom Andreja Sládkoviča, ktorý komisia považovala za najlepšie vystihujúci jeho podobu. Portrét je doplnený textom „ANDREJ SLÁDKOVIČ“ v kruhopise, letopočtami jeho narodenia a úmrtia a faksimile Sládkovičovho podpisu v spodnej časti.

Na výtvarnom návrhu pani Márie Poldaufovej vyzdvihla komisia najmä súlad autorskej štylizácie averzu a reverzu. Na averze je excentricky umiestnený fiktívny portrét múzy Sládkovičovej poézie – Maríny, orámovaný listami básnickej zbierky. Na reverze je centrálne umiestnený portrét básnika, vyvážený kruhopisom písma s textom „ANDREJ SLÁDKOVIČ“ v ľavej časti mincového poľa a letopočtami jeho narodenia a úmrtia v pravej dolnej časti.

Prvú cenu komisia neudelila.

Ďalšiu cenu za kvalitne spoločne spracovaný návrh získali Barbora Houfová a Radek Houf.