en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 50. výročiu zdolania prvej osemtisícovej hory (Nanga Parbat) slovenskými horolezcami

I. cena a realizácia
Mária Poldaufová

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Mgr. art. Roman Lugár

II. cena II. cena

zvýšená III. cena
Mgr. art. Peter Valach

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2020 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 50. výročiu zdolania prvej osemtisícovej hory (Nanga Parbat) slovenskými horolezcami.

Do súťaže bolo predložených osem výtvarných prác od siedmich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v septembri 2020. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol bývalý predseda horolezeckého spolku JAMES – Marián Šajnoha.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autorky Márie Poldaufovej. Obe strany jej výtvarného návrhu (averz aj reverz) presvedčivo stvárňujú proces aj víťazné zavŕšenie zdolania vrcholu Nanga Parbat. Kompozícia averzu vychádza zo symetrie dvoch polfigúr členov vrcholového družstva, ktorí na vrchole Nanga Parbat víťazne vztyčujú československú vlajku pripevnenú o horolezecký čakan. Reverzu dominuje postava horolezca vystupujúceho po skalnej stene vo výraznom dynamickom geste celého tela. Mincové pole výrazne ovláda reliéfne vyjadrenie končiarov masívu Nanga Parbat.

Druhú cenu udelila komisia výtvarnému návrhu Mgr. art. Romana Lugára. Averz vyjadruje situáciu spolupráce medzi vedúcim horolezeckej výpravy a členmi družstva prostredníctvom rádiového spojenia. Na reverze použil autor návrhu autentickú fotografiu zo zdolania vrcholu Nanga Parbat. Sú na nej členovia vrcholového družstva Ivan Fiala a Michal Orolín. Dôležitú súčasť kompozície predstavuje panoramatický záber vrcholcov okolitých himalájskych velikánov. Celkom vpredu sú „zabudnuté“ palčiaky horolezca Reinholda Messnera. Aj tento výtvarný návrh až reportážne intenzívnym spôsobom sprístupňuje autentické situácie pri pamätnom zdolaní himalájskej veľhory slovenskou horolezeckou výpravou.

Tretiu cenu získal Mgr.art. Peter Valach. Na averze dominuje postava horolezca Ivana Fialu pri zdolaní hlavného vrcholu pohoria Nanga Parbat, ktorý drží v ruke horolezecký čakan s pripnutou štátnou vlajkou. V najvyššom bode mincového poľa je medailón oddelený rámovaním. Vnútri medailónu je letopočet 2021 a pod ním panoráma vrcholu Nanga Parbat. Na reverze je mincové pole ohraničené rámovaním, pričom vo vnútornom páse je umiestnený v opise nápis Nanga Parbat. Zo základného plánu vystupuje reliéfne stvárnená skupina troch horolezcov zachytených pri výstupe do základného tábora. Autor sa pokúsil o fyziognomickú identifikáciu účastníkov horolezeckej výpravy. Analogicky ako na averze včleňuje do mincového poľa medailón. V jeho hornej časti umiestnil rok výstupu 1971 a v dolnej opäť panorámu Nanga Parbatu. Tým dosahuje logické obsahové aj kompozičné prepojenie averzu aj reverzu mince.