en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 200. výročiu vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa

I. cena a realizácia
Mgr. art. Peter Valach

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Mgr. art. Martin Sabol

II. cena II. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2018 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 200. výročiu vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa.

Do súťaže bolo predložených šesť výtvarných prác od šiestich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v októbri 2018. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bola zástupkyňa Historického ústavu SAV – Mgr. Diana Duchoňová, PhD.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Mgr. art. Petra Valacha. Zhodla sa na názore, že návrh najlepšie vystihuje zadanú tému. Averz pôsobí veľmi výrazne celkovou kompozičnou umiernenosťou, na reverze ocenila autorovo stvárnenie osobnosti cirkevného dejateľa v zrelom mužnom veku.

Druhú cenu udelila autorovi Mgr. art. Martinovi Sabolovi. Averz riešil autor ako voľnú skladačku motívov dokresľujúcich životné aktivity cirkevného hodnostára. Reverz využíva v celom rozsahu rozmer mincového poľa na pretlmočenie portrétu Alexandra Rudnaya, ktorý sa v štylizácii opiera o historickú predlohu zachovanej olejomaľby.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali pani Mária Poldaufová a akad. soch. Michal Gavula.