en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná

I. cena a realizácia
Karol Ličko

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Mgr. art. Peter Valach

II. cena II. cena

znížená III. cena
Štefan Novotný

znížená III. cena znížená III. cena

znížená III. cena
prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

znížená III. cena znížená III. cena

znížená III. cena
akad. soch. Anton Gábrik

znížená III. cena znížená III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2020 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná.

Do súťaže bolo predložených šestnásť výtvarných návrhov od štrnástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v marci 2021. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bola Ing. Zuzana Juríčková, PhD. – členka Výkonného výboru Slovenského zväzu včelárov.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Karola Lička. Na averze jeho výtvarného návrhu je včelí plást s trojicou včiel v jeho ľavej časti. Vpravo vyvažuje kompozičný obrazec štátny znak Slovenskej republiky. Sieťovina plástu ustupuje do hladkej základnej plochy s textom Slovensko a letopočtom 2021. Kompozícii reverzu dominujú reálie kvetu a včely. Celkový obrazec pôsobí odľahčene, vecne a zároveň poetizujúco.

Druhú cenu udelila komisia akad. soch. Mgr. art. Petrovi Valachovi. Autor zachytil na averze dynamiku včelieho spoločenstva prostredníctvom zachytenia vírivého pohybu, ktorý vnáša vibrácie do celého reliéfneho výjavu. Na reverze je včela zobrazená v zväčšenej mierke.

Zníženú tretiu cenu získali až traja autori: Štefan Novotný, prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský a akad. soch. Anton Gábrik.

Kompozičné členenie averzu výtvarného návrhu Štefana Novotného zahŕňa rôznorodé tvarové prvky. Predelené je diagonálnou líniou, v hornej časti s výsekom plástu, do ktorého včielky vklepávajú med. V druhej časti je naznačený pohyb letiacich včiel zhromažďujúcich sa pred úľom.

Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský umiestnil na averze ako základ motív včely, ktorá nasáva nektár z kvetov rozkvitnutej halúzky. Na reverze uplatnil vertikálne členenie, ktorému dominuje motív pracovného výjavu trojice včielok na naznačenej štruktúre včelieho plástu. Oproti emocionálne akcentovanej akcii averzu prevláda v riešení reverzu skôr racionálna organizácia obrazca.

Akad. soch. Anton Gábrik interpretuje na svojom výtvarnom návrhu včelu ako živočícha užitočného pre ľudstvo. Averz mincového poľa sa mení na rozkvitnutú lúku. Dominuje mu štátny znak Slovenskej republiky, do ktorého „vrastajú“ výhonky rastlinného sveta. Hlavným motívom na reverze je včela. Nad jej hlavou sa voľne vznáša kráľovská koruna. Anatomická vernosť včelieho tela je dotvorená prienikmi rozkvitnutých hlavičiek kvetov tak, že výsledný novotvar pripomína fantazijný artefakt umelca cisárskeho dvora zo začiatku
16. storočia.

Plánovaný termín emisie zberateľskej euromince je v júli 2021.