en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka

I. cena a realizácia
Branislav Ronai

I. cena a realizácia

II. cena
Mgr. art. Peter Valach

znížená II. cena

III. cena
Štefan Novotný

III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v auguste 2020 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh národnej strany pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka.

Do súťaže bolo predložených pätnásť výtvarných návrhov od desiatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v októbri 2020. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol riaditeľ Historického ústavu SAV PhDr. Slavomír Michálek, PhD.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Branislava Ronaia. Autor návrhu zvolil zobrazenie politika Alexandra Dubčeka v zrelom strednom veku. Akcent je daný na osobnostné vyžarovanie protagonistu hesla „socializmus s ľudskou tvárou“. Posolstvo mincového návrhu je vecné, nerozptyľuje pozornosť na doplňujúce atribúty. Portrétny výraz presvedčivo tlmočí vnútorné nastavenie človeka, ktorý chcel reformovať nereformovateľný politický systém.

Druhú cenu udelila komisia výtvarnému návrhu Mgr. art. Petra Valacha. Portrétne zobrazenie Alexandra Dubčeka na tomto výtvarnom návrhu je netradičné. Politik v zjavne staršom veku, v okuliaroch, klopí zrak pri prednášaní textu. Výraz tváre nesie stopy rokov prežitých v politickej diskriminácii a osudových peripetiách. Je sugestívnym vystihnutím podoby politika a človeka.

Tretiu cenu získal autor Štefan Novotný. Mincový návrh opakuje kompozičný princíp použitý u väčšiny účastníkov súťaže. Interpretácia podoby sa viaže na pokročilejší fyzický vek zobrazovaného politika. Zvláštnu dynamiku do portrétneho zobrazenia vnáša nepatrné natočenie profilu tak, že pozorovateľ vníma aj horné viečko vzdialenejšieho (pravého) oka. Zdôraznenie mimických vrások zadržiavaného skrytého úsmevu prezrádza veľa z charakteru a osobnostných vlastností politika, ktorý nastolil nový spôsob medziľudskej komunikácie.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali Mgr. art. Martin Sabol a Mária Poldaufová.