en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 1150. výročiu príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu

I. cena
Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD.

1150. výročie príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu - národná strana

II. cena
Mgr. art. Roman Lugár

1150. výročie príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu - národná strana

III. cena
Pavel Károly

1150. výročie príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu - národná strana

Národná banka Slovenska vyhlásila v máji 2012 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 1150. výročiu príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Konštantín (Cyril) a jeho brat Metod významne prispeli k položeniu základov európskej civilizácie a v roku 1980 boli obaja svätci vyhlásení za spolupatrónov Európy.

Do súťaže predložilo trinásť autorov spolu dvadsaťdva výtvarných prác. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí hodnotila súťažné návrhy v júni 2012. Odborným poradcom komisie pri výbere výtvarného návrhu pamätnej mince bol Ján Steinhübel, CSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Na realizáciu mince bol schválený výtvarný návrh Mgr. art. Miroslava
Hrica, ArtD., ktorý v súťaži získal prvú cenu. Komisia ocenila obsahovú i kompozičnú vyváženosť návrhu, jeho čistú a jasnú kompozíciu, ktorá je vhodne doplnená písmom. Konštatovala, že po obsahovej stránke návrh najlepšie vystihuje zadanie, pretože poukazuje na všetky aspekty, ktoré do našich dejín priniesli solúnski bratia Konštantín a Metod. Téma je vyjadrená zobrazením dvoch postáv so symbolickým dvojkrížom v popredí. Dvojkríž vychádza z trojvršia – symbolu Slovenska a vyjadruje význam misie oboch bratov, ktorá prispela k zabezpečeniu plnej suverenity a legitimity najstaršieho slovanského štátu v strednej Európe. Konštantín drží v rukách knihu, ktorá predstavuje vzdelanosť a vieru. Metod je zobrazený s kostolom ako symbolom viery a cirkvi.

Druhá cena bola udelená Mgr. art. Romanovi Lugárovi. Ústredným motívom kruhovej kompozície návrhu je portrét bratov s precíznou plastickou modeláciou tvárí. Kompozíciu vhodne dopĺňa hlaholika – prvé písmo našich slovanských predkov.

Tretiu cenu získal Pavel Károly. Na jeho návrhu komisia ocenila kvalitné reliéfne spracovanie a vystihnutie zadanej témy. Postavy solúnskych bratov sú zasadené v trojvrší, ktoré je symbolom Slovenska. Dvojkríž je povýšený na ústredný motív zobrazenia. Kompozíciu návrhu dopĺňa kniha a vhodne zvolené a umiestnené písmo.

V rámci pripomienkového konania v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 975/98 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu v platnom znení požiadala Európska komisia a niektoré členské štáty o odstránenie náboženských symbolov (svätožiar a krížov na páliu) z víťazného súťažného návrhu, ktorý bol na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS v tomto zmysle upravený.

V nadväznosti na zmenu postoja Európskej komisie z 20. augusta 2012, ktorú uviedla dňa 22. novembra 2012 v tlačovej správe svojho zastúpenia na Slovensku, Banková rada NBS dňa 23. novembra 2012 opätovne prerokovala a schválila na realizáciu pôvodný návrh mince.

V novom pripomienkovom konaní v rámci Európskej únie neboli k výtvarnému návrhu vznesené žiadne námietky a dizajn mince sa k 1. decembru 2012 považuje za schválený Radou Európskej únie.